Accessibilitat Internacional

 “Disseny Universal i Accessibilitat: Ambient sense barreres”

La Lliga d’Afectats Reumatològics, entitat membre de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona,  ha col·laborat en el projecte de la Unió Europea d’Aprenentatge Permanent Grundtvig “Disseny Universal i Accessibilitat: Ambient sense barreres”. El programa es va engegar el setembre de 2011 quan la Lliga i organitzacions de quatre països més (Letònia, Regne Unit, Lituània i Estònia) es van associar amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències que s’han desenvolupat fins avui per adaptar-se a les situacions locals i per crear noves eines, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal per a tots.

El tema principal que aborda el projecte és la promoció del disseny universal com a un instrument per a entorns accessibles no només per a les persones amb discapacitat, sinó també per a altres membres de la comunitat, per exemple gent gran, mares i pares amb nens. Aquest projecte s’ha fet pràctic visitant les diferents ciutats dels països que representen els socis i veient les diferents experiències que allí funcionen per a valorar-les i crear unes conclusions en comú. Per fer-ho s’ha explorat els diversos instruments de disseny universal disponibles actualment en cada un dels països, i s’ha contrastar la diferència entre ells tenint en compte que l’assoliment de l’accessibilitat va molt més enllà del concepte “tradicional”, i també s’ha de tenir en compte l’accessibilitat d’informació, la creació i normalització dels ambients de treball sense barreres i l’accessibilitat tecnològica.

Fruit d’aquest projecte ha nascut el portal web www.universaldesigneu.info aquesta pàgina pretén ser un espai on poder compartir les diferents conclusions que han pogut apuntar els diferents participants. A més, en aquest web també s’hi recullen exemples de bones pràctiques, eines i guies i recomanacions que poden servir i ajudar a assolir un entorn accessible.

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org