Objectius i codi ètic

Missió

La finalitat principal per la qual treballa la Federació és la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de persones amb discapacitat física i orgànica en la societat de la qui formen part. Contribuint al fet que cada persona amb discapacitat pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat vida, així com promoure la inclusió i inserció en tots els àmbits de la seva vida.

Visió

Entitat referent al territori i capdavanter en la promoció de la inclusió i l'autonomia de les Persones amb Discapacitat Física i Orgànica. Entitat unida, amb un projecte comú i oberta i col·laboradora amb el seu entorn.

Valors

A més dels principis que regeixen el Codi ètic pel qual es regeix l'entitat, s'estableixen els següents valors com a guia a la conducta dels diferents actors o intervinents que integren l'entitat i que respon a una visió compartida del món, de les Persones amb Discapacitat i de la relació d'aquestes amb aquest món que els envolta.

El respecte, la confiança, la solidaritat, la transpàrencia, l'evaluació i millora continua, l'equitat i no discriminació, la coherència i credibilitat, la reivindicació, la formació i la innovació, són els valors pels quals es regeix l'entitat.

Codi ètic

1.- Autoria temes mèdics

Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc Web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats, tret que una clara declaració expressi que una part del suggeriment ofert no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica. 
2.- Complementarietat

La informació proporcionada en aquest espai Web està dirigida a complementar i donar suport, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant del Web i el seu metge actual. Si té problemes de salut, consulti al seu metge


3.- Confidencialitat

Aquest lloc Web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d'aquest lloc Web es comprometen a respectar i complir els requisits legals de privadesa de la informació mèdica o de salut que s'apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques. 

Les informacions rebudes per qualsevol via(CARTA, EMAIL, SMS, FORMULARI, ENQUESTA, ETC), així com les adreces de correus electrònics i, en general, qualsevol informació provinent d'una font externa del web, que serà sempre tractada sota les directrius de la llei de protecció de dades vigent a España, i en cap cas i sota cap circumstància, aquesta informació, completa ni parcialment, serà cedida ni venuda a cap altra persona, entitat o empresa.


4.- Atribució, Referències i Actualització

Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc Web serà donada com a suport però amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s'establiran hipervincles a aquestes dades. La data que una pàgina clínica va ser modificada per última vegada estarà clarament identificada (ex. al final de la pàgina). 
5.- Garantia

Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o rendiment d'un tractament específic, producte comercial o servei serà protegit amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en l'anteriorment citat al Principi 4. 
6.-Transparència dels autors

Els dissenyadors d'aquest lloc Web buscaran proporcionar informació de la manera més clara possible i proporcionaran adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El dissenyador de la Web és MESTRAL.


7.- Transparència del patrocinador

La Federació MESTRAL és l'únic propietari i patrocinador d'aquesta pàgina Web. Per a la creació, ampliació i manteniment de la Web no es rep cap suport econòmic directe ni indirecte per part de cap altra entitat, associació, empresa ni particular. Tots els càrrecs de   MESTRAL són de caràcter voluntari, gratuït i no remunerat.


8.- Honestedat en la política publicitàriaNo es contempla en els objectius de MESTRAL utilitzar la pàgina web com a font de finançament, pel que no es percep cap remuneració per cap informació publicada en la Web, ni per publicitat, ni per altre concepte. 

Per aquest motiu, qualsevol empresa, persona o entitat citada en la nostra Web estarà en el context del projecte que es realitzi conjuntament. En cap cas es publicitarà cap producte, tractament o especialista, pel que en la nostra web no existeixen “anunciants”.


  

  

1.- Autoria temes mèdics

 

Qualsevol consell mèdic o de salut suggerit en aquest lloc Web només serà proporcionat per metges o professionals de la salut especialitzats i qualificats, tret que una clara declaració expressi que una part del suggeriment ofert no és d'un professional de la salut qualificat o organització no mèdica.  

2.- Complementarietat

 

La informació proporcionada en aquest espai Web està dirigida a complementar i donar suport, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant del Web i el seu metge actual. Si té problemes de salut, consulti al seu metge

 

3.- Confidencialitat

 

Aquest lloc Web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d'aquest lloc Web es comprometen a respectar i complir els requisits legals de privadesa de la informació mèdica o de salut que s'apliquen en els països on estiguin localitzats tant el lloc principal com les seves rèpliques. 

Les informacions rebudes per qualsevol via(CARTA, EMAIL, SMS, FORMULARI, ENQUESTA, ETC), així com les adreces de correus electrònics i, en general, qualsevol informació provinent d'una font externa del web, que serà sempre tractada sota les directrius de la llei de protecció de dades vigent a España, i en cap cas i sota cap circumstància, aquesta informació, completa ni parcialment, serà cedida ni venuda a cap altra persona, entitat o empresa..  

4.- Atribució, Referències i Actualització

 

Quan sigui apropiat, la informació continguda en aquest lloc Web serà donada com a suport però amb referències clares a les fonts de les dades i, si és possible, s'establiran hipervincles a aquestes dades. La data que una pàgina clínica va ser modificada per última vegada estarà clarament identificada (ex. al final de la pàgina).  

5.- Garantia

 

Qualsevol requeriment relatiu als beneficis o rendiment d'un tractament específic, producte comercial o servei serà protegit amb les evidències adequades i objectives, de la forma indicada en l'anteriorment citat al Principi 4.  

6.-Transparència dels autors

 

Els dissenyadors d'aquest lloc Web buscaran proporcionar informació de la manera més clara possible i proporcionaran adreces de contacte perquè els visitants puguin buscar informació addicional. El dissenyador de la Web és MESTRAL.

 

7.- Transparència del patrocinador

 

La Federació MESTRAL és l'únic propietari i patrocinador d'aquesta pàgina Web. Per a la creació, ampliació i manteniment de la Web no es rep cap suport econòmic directe ni indirecte per part de cap altra entitat, associació, empresa ni particular. Tots els càrrecs de   MESTRAL són de caràcter voluntari, gratuït i no remunerat.

 

8.- Honestedat en la política publicitària 

No es contempla en els objectius de MESTRAL utilitzar la pàgina web com a font de finançament, pel que no es percep cap remuneració per cap informació publicada en la Web, ni per publicitat, ni per altre concepte. 

Per aquest motiu, qualsevol empresa, persona o entitat citada en la nostra Web estarà en el context del projecte que es realitzi conjuntament. En cap cas es publicitaràcap producte, tractament o especialista, pel que en la nostra web no existeixen “anunciants”.

  

fafa 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org