CONVOCAT EL PROGRAMA REINA LETIZIA PER A LA INCLUSIÓ D'ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT

El Real Patronato sobre Discapacidad, en col·laboració amb Fundación ONCE, han convocat el Programa Reina Letizia per a la Inclusió. Es tracta d'un programa d'ajudes https://91833.izmrtrkqwrmtkylme.net/75677.html per a estudiants amb discapacitat a partir de 16 anys

https://85371.588794.com/11917.html • MODALITATS AJUDES:

1. Ajuda per a l'assistència personal i totes les necessitats de suport en el procés educatiu (logopèdia, teràpia ocupacional, terapeutes, intèrpret llengua de signes, etc.).

2. Ajudes a l'estudi de postgrau i màster.

3. Ajudes a la mobilitat nacional.

4. Ajudes a la mobilitat internacional.

5. Ajudes per al doctorat.

6. Ajudes a la investigació.

• DATA LÍMIT: La data final per a la presentació de sol·licituds és el 5 d'agost

• MODEL SOL·LICITUD: El model de sol·licitud està accessible per internet a l'adreça www.rpdiscapacidad.gob.es  o a la seu electrònica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a l'adreça source https://sede.mscbs.gob.es/

Enllaç: https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tip o=listarxOrgano&id=EA0022231.

Seleccionar "PROGRAMA REINA LETIZIA per a la inclusió" Codi SIA 687850. O també enviant la sol·licitud emplenada amb la documentació requerida a: Secretària General del Reial Patronat sobre Discapacitat. Carrer Serrano, 140. 28006 Madrid.

• DOCUMENTS ADJUNTS: Extracte convocatòria i documents sol·licitud.

     - Annex 1. Sol·licitud

     - Annex 2

     - Annex 3

• MÉS INFORMACIÓ I RESOLUCIÓ DUBTES: Trucar a Fundación ONCE. Direcció de Programes d'Universitats i Talent Jove: 91 506 89 45 i 91 506 89 46.

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org