Discapacitat. El cermi explica en un informe els continguts de discapacitat i accessibilitat del nou pla estatal d’habitatge

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha elaborat  un informe en el qual analitza els continguts en matèria de discapacitat i accessibilitat recollits en el nou Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, aprovat el 9 de març mitjançant real decret.

En relació a les línies d’ajuda, al pla aprovat recentment es mantenen les ajudes concedides a l’empara de plans anteriors i s’estableixen els criteris per a noves concessions que fomenten la promoció i/o rehabilitació d’edificis d’habitatge destinades a persones majors o amb discapacitat.

Dins dels programes que ofereix el pla i que l’informe desenvolupa, es consideren sectors preferents les unitats de convivència que comptin amb algun membre amb discapacitat, obeint així en gran mesura a les aportacions realitzades pel Cermi en el període de tramitació de la norma.

Així, en el programa d’ajuda en el lloguer de l’habitatge s’estableixen condicions especials avantatjoses per a les persones amb discapacitat a l’hora d’accedir a les ajudes.

 En concret, es determina un llindar d’ingressos de quatre vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem), que augmenta fins a cinc en el cas de persones amb paràlisis cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat del desenvolupament superior al 33% i discapacitat física o sensorial superior al 65%.

Notícia original 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org