Manifest del Cocarmi pel Dia Internacional de la Dona – 8 de març

Manifest del COCARMI

Avui, Dia Internacional de la Dona, des del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) volem recordar els principis universals d'igualtat i no discriminació de totes les dones i nenes sense excepció. Som conscients que per al compliment d'aquests principis cal que estiguin apoderades; i això implica participar en els processos de presa de decisions i accés al poder, així com la seva presa de consciència del poder que individualment i col·lectivament ostenten, recuperant la seva pròpia dignitat.

Recordem també que la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona celebra enguany el 60è període de sessions i el seu principal tema de debat serà L'apoderament de la dona i el seu vincle amb el desenvolupament sostenible. Aquesta comissió es va crear per fer recomanacions sobre la promoció dels drets de les dones en els àmbits polític, econòmic, civil, social i educatiu, així com per supervisar, examinar i avaluar l'aplicació de la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing de 1995.

D'altra banda, l'Objectiu 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és "aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes, plantejant entre els seus reptes vetllar per la seva participació plena i efectiva, la seva igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de l'adopció de decisions, així com el seu accés als recursos econòmics, la propietat i els serveis financers.

Alhora, la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix en el seu article 6 que "les dones i nenes amb discapacitat estan subjectes a múltiples formes de discriminació i, a aquest respecte, s'han d'adoptar mesures per assegurar que puguin gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els drets humans i les llibertats fonamentals". També la Convenció de Nacions Unides sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona demana mesures polítiques, legals, socials, econòmiques i culturals que assegurin el seu ple desenvolupament i progrés i garanteixin l'exercici i el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb l'home.

Les dones amb discapacitat, poem.alprohcymba.ga -una població que significa el 16 per cent de la població femenina en general i el 60 per cent de la població de persones amb discapacitat-, són invisibles i incompreses en la vida pública. No es reconeixen les seves necessitats i interessos ni en els poders públics, ni en els moviments de dones, ni en els de la discapacitat; en les organitzacions només al voltant del 30 per cent dels llocs representatius dels òrgans de govern són ocupats per dones. Tampoc els moviments feministes ofereixen espais per a la seva participació, en no reconèixer-les com a part d'aquests.

Per això ha sorgit un moviment de dones amb discapacitat, que treballa per donar visibilitat al col·lectiu i perquè pugui exercir el seu dret a la llibertat d'opinió i d'expressió sobre els assumptes que els afecten directament.

oh5ywzla.buzz/zihi.php Per tot això, en el Dia Internacional de la Dona, el COCARMI, principal plataforma de la discapacitat a Catalunya i interlocutor de referència per defensar els drets de les dones, nenes i mares de persones amb discapacitat a Catalunya demana que:

  1. Es destinin recursos per a l'apoderament de les nenes i dones amb discapacitat per augmentar la seva autoconfiança, poder i autoritat per decidir en tots els aspectes que afecten la seva vida.
  2. Les organitzacions de persones amb discapacitat adoptin com a directriu política important la representació paritària de dones i homes en la presa de decisions en les seves estructures, inclosa la designació de candidats i candidates als diferents llocs directius i representatius de l'organització, així com a fomentar la creació de comitès, xarxes o grups independents de dones amb discapacitat.
  3. S'acordi un pacte amb el moviment de dones, fomentant la col·laboració i treballant conjuntament en matèries d'interès comú.
  4. Les organitzacions i organismes de la dona incorporin a les dones amb discapacitat i els assumptes relacionats amb aquestes en el moviment general de dones, portant a la pràctica plans d'acció conjunta.
  5. S'iniciïn i es doni suport econòmic a programes especials per promoure la sororitat (pacte assumit entre les dones per reduir la bretxa entre la seva condició i la dels homes) entre les dones amb discapacitat, en els quals dones pertanyents al moviment de les persones amb discapacitat es donin suport mutu al llarg de les diferents etapes de desenvolupament i apoderament personals.

year.bapiwhichisgamb.ml APODERANT LES DONES AMB DISCAPACITAT

APODEREM la humanitat

Manifest del COCARMI, format pdf

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org