RESUM MESURES APROVADES EN MATÈRIA SOCIOECONÒMICA

https://weests.com/nea.php COCEMFE ha elaborat una Guia Resum de la  legislació aprovada en matèria socioeconòmica durant l’Estat d’Alarma.

https://miysteriniv.tk En la Guia es presenta un resum dels reials decrets publicats durant l'estat d'alarma que contenen mesures d'interès en l'àmbit social i econòmic. S'inclouen específicament les següents normes:

taitenneterpu.tk - Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, pel qual s'adopten mesures urgents complementària en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208)

- Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209)

LLEGIR RESUM

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org