Un pas més per a garantir el Dret de Sufragi de les persones amb discapacitat

https://store.baoyuanpay1.net El Ple del Congreso de los Diputados, ha aprovat la Proposició de Llei Orgànica per a la modificació del regimen electoral que garanteixi el Dret de Sufragi de les persones amb discapacitat.

go to site La Proposició de Llei Orgànica per la qual es modifica la LOREG per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat ha rebut el suport unànime del Pel, amb el que es remet al Senat per continuar la seva tramitació parlamentària; si el Senat no introdueix esmenes, quedarà a punt per la seva publicació al BOE i la seva entrada en vigor, i si modifica algun aspecte tornarà al Congrés perquè decideixi en Ple si maté o revoca els canvis.

save.quevisitar.club .- Veure tex de la  Proposició de Llei Orgànica per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Regimen Electoral General

.- Veure Nota de Premsa del Congreso 

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org