Programes

Un dels objectius principals de MESTRAL-Cocemfe Tarragona és aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat en la societat. Per aquest motiu, a més de la tasca directa amb les persones amb discapacitat, també desenvolupem activitats destinades a que aquest col·lectiu guanyi visibilitat i aconseguir, així, una societat més sensibilitzada.

A més, des de MESTRAL-Cocemfe Tarragona entenem que aquests objectius abasten tant  la vida personal, familiar, laboral com social i, per tant, també les activitats d'oci, cultura, esport i educació.

En síntesi, des de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona impulsem un seguit de programes, ja siguin propis o en col·laboració amb les nostres entitats, destinats a aconseguir una conscienciació social que aporti respecte i solidaritat vers el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Entre els programes que desenvolupem es distingeixen tres àmbits d’actuació: programes que fomenten l’educació, els valors i els hàbits saludables; programes de caire més social, i interactiu, que tenen la finalitat de ser un punt de trobada en comú amb les persones amb discapacitat i buscar, conjuntament, estones d’oci i esbarjo i per últims programes destinats a promoure la formació:

 

 

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org